แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคการจัดการเมนูหลักที่สวยและดี
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคการจัดการเมนูหลักที่สวยและดี

     เมนูหลัก คือ เมนูซึ่งแสดงผลตำแหน่งด้านบนในทุกๆหน้าเว็บไซต์ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เห็นได้ง่าย  จึงทำหน้าที่เป็น Shortcut  หรือเมนูลัดช่วยนำทางไปยังเนื้อหาส่วนต่างๆที่สำคัญ ในเว็บไซต์ของท่านได้อย่างดี  

 

 ประโยชน์ของเมนูหลัก

 สามารถสร้างลิงค์เพื่อแสดงผลเมนูที่สำคัญ หรือหน้าสินค้าที่ต้องการให้เป็นจุดเด่น
 แสดงผลที่ตำแหน่งเดิมในทุกๆหน้า ไม่ว่าจะคลิกไปหน้าใดๆในเว็บไซต์ของท่าน
 สามารถสร้างลิงค์ในรูปแบบ Pulldown และ Multi Pulldown เพื่อแสดงผลหมวดหมู่ข้อมูลหลักได้

 เนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับแสดงผลที่ตำแหน่งเมนูหลัก

  นิยมแสดงผลเมนูที่มีเนื้อหาที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนัก เช่น เมนู เกี่ยวกับเรา วิธีการสั่งซื้อ  วิธีการชำระเงิน  เว็บบอร์ด  ติดต่อเรา  โปรโมชั่นของร้าน เป็นต้น
  แสดงผลเมนูที่ช่วยนำทางไปยังหน้าสำคัญ เช่น เมนูหน้าแรก เป็นต้น

 การแสดงผลของเมนูหลัก ควรคำนึงถึง

  เนื้อหาที่จะแสดงผลที่ตำแหน่งเมนูหลัก
     ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า เมนูหลักเป็นเมนูที่แสดงผลด้านบนในทุกๆหน้าของเว็บไซต์  ซึ่งมองเห็นเด่นชัด  ดังนั้นข้อมูลที่แสดงผลควรเป็นเมนูที่มีข้อมูลสำคัญ เช่น เกี่ยวกับเรา , ติดต่อเรา ซึ่งเป็นหน้าแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร ร้านค้าของท่าน  ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันความมีตัวตน ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ว่าเว็บไซต์มีตัวตนจริง ๆ เป็นต้น  
     และเมนูหลักสามารถแสดงผลข้อมูลที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งนัก เช่น วิธีการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงิน  เว็บบอร์ด  เป็นต้น 

 จำนวนของการแสดงผลเมนูหลักที่เหมาะสม
     อยู่ระหว่าง 7 – 12 เมนู  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดเทมเพลตที่เลือกใช้งานด้วยค่ะ เช่น หากเลือกเทมเพลตที่มีขนาดเล็ก ก็จะทำให้แสดงผลเมนูหลักได้ประมาณ 6-8 เมนู ขึ้นอยู่กับความยาวของชื่อเมนูหลัก  หากแสดงผลเมนูหลักมากกว่านี้ อาจทำให้เมนูหลักขยายกว้างเกินกว่าส่วนเนื้อหาของเว็บไซต์  ทำให้เว็บไซต์ไม่สมส่วน ไม่สวยงาม เป็นต้น

ตัวอย่างการแสดงผลเว็บไซต์ที่มีเมนูหลักจำนวนมากเกินไป ทำให้การแสดงผลของชื่อเมนูไม่เป็นระเบียบ


 

ตัวอย่างการแสดงผลเมนูหลักที่จำนวนเมนูมากเกินไป ทำให้แถบเมนูหลักขยายกว้างเกินกว่าภาพส่วนหัวและเนื้อหา

 
 

 การใช้รูปภาพแทนชื่อเมนู
     ในระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanet มีฟังก์ชั่นการแสดงผลรูปภาพแทนชื่อเมนูหลักได้  ซึ่งเป็นส่วนเสริมที่ทำให้เว็บไซต์มีความสวยงามและดึงดูดสายตาได้มากขึ้น  แต่หากรูปภาพที่ใช้มีขนาดกว้างเกินไป หรือจำนวนเมนูที่แสดงผลมีมากเกินไป ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาเมนูหลักแสดงผลเกินกว่าภาพส่วนหัวและส่วนเนื้อหาเช่นกัน จึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและสมดุลในการใช้รูปภาพแทนชื่อเมนูหลักด้วยค่ะ


  

  หลีกเลี่ยงการแสดงผลกลุ่มข้อมูลที่มีข้อมูลย่อยจำนวนมากที่เมนูหลัก
     เช่น กลุ่มสินค้าทั้งหมด  เพราะจะทำให้เมนูหลักมีจำนวนเมนูมากเกินไป  แต่ให้เลือกเฉพาะสินค้าพิเศษกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาแสดงผลแทน เช่น สินค้าโปรโมชั่น สินค้าแนะนำ เป็นต้น

 เลือกใช้เมนู Pulldown
     แต่ในกรณีที่จำเป็นต้องแสดงผลกลุ่มข้อมูลที่มีข้อมูลย่อยที่เมนูหลัก  อาจเลือกใช้การแสดงผลแบบ Pulldown คือ การแสดงผลตัวเลือกย่อยเมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่เมนูหลัก เข้ามาช่วยเสริมได้ค่ะ  จะทำให้การแสดงผลของเมนูบนหน้าเว็บไซต์ไม่ยาวจนเกินไป

 

13 June 2011
Jittima  Suebsook
www.ReadyPlanet.com 
เทคนิคการทำเว็บไซต์ (Howto)

เทคนิคการสร้างเส้นตรงคั่นระหว่างเนื้อหาหรือบทความด้วยเครื่องมือ Insert Horizontal Line
วิธีนำ Embed Post จาก Facebook, Twitter และ Google+ มาแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ไขข้อข้องใจ "การทำเว็บไซต์ภาษาที่สอง"
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ติดตั้งเครืองมือแปลภาษา Google Translate บนหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เจาะลึกเรื่องเมนูที่ควร Do และ Don't
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคง่าย ๆ ในการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ ตอนที่ 2
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคง่าย ๆ ในการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ ตอนที่ 1
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคการใส่ตารางในรายละเอียดสินค้าบนระบบร้านค้าออนไลน์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคการปิดปรับปรุงเว็บไซต์ โดยใช้ Intro Page
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ติดต่อง่าย เก็บได้ข้อมูลดังใจกับ "แบบฟอร์มอิสระติดต่อกลับ"
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ไม่พลาดการติดต่อด้วย "แบบฟอร์มมาตรฐาน"
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ใส่กรอบและตกแต่งรูปภาพอย่างง่ายด้วยโปรแกรม PhotoScape
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - ฟันธงแนวโน้มการตลาดออนไลน์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - จัดระเบียบข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือตาราง
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีอัพโหลดไฟล์เอกสารและสร้างลิงค์สำหรับดาวน์โหลด
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ย่อรูปภาพอย่างง่ายด้วยเครื่องมือ "กำหนดขนาดรูปภาพ"
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - Website Check Up ตรวจสุขภาพเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างลิงค์รูปภาพเล็กไปรูปภาพใหญ่ ด้วยเครื่องมือ Text Editor
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคใส่ตัวอักษรเคลื่อนไหวในพื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคซ่อนเส้นขอบรูปภาพที่เกิดจากการสร้างลิงค์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีสร้างภาพโลโก้ตัวอักษรอย่างง่าย
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีแสดง Profile widget จาก Twitter ในเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีติดตั้งโค้ดนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - ทำอย่างไรให้เว็บไซต์เป็นที่นิยม
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ข้อควรระวังในการทำเว็บไซต์และวิธีใส่ข้อมูลในเว็บไซต์ที่ถูกต้องปลอดภัย
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีใส่เสียงเพลงในหน้าเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ตกแต่งเว็บไซต์ด้วยโค้ดนาฬิกาและปฏิทิน
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างลิงค์ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีย์แบบลงทะเบียนในเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างรูปภาพเคลื่อนไหวแบบ Marquee
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ด้วยแบนเนอร์แลกลิงค์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างลูกเล่นให้เว็บไซต์ด้วย Chat Box
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - สร้างธุรกิจให้ดังและโดนด้วย Social Network
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ตกแต่งเว็บไซต์ด้วยแบนเนอร์เทศกาล
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีสร้าง QR Code และแสดงผลบนเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - E-Mail Marketing ทำการตลาดออนไลน์ด้วยอีเมล
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีสร้างไฟล์ภาพ Favorite Icon เพื่อแสดงผลในช่อง Address Bar
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคการสร้างลิงค์ ในหน้าเดียวกันด้วยคำสั่ง Anchor
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - Google Adwords สื่อโฆษณาที่ทรงพลัง
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคการสร้างลิงค์เมนูและรูปภาพแบนเนอร์ในพื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - แนะนำวิธีหากลืมรหัสผ่านเข้าสู่หน้าแก้ไขเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - การติดตั้ง Facebook Page Plugin (Like Box) ในเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีแสดงผลเครื่องเล่น VDO บนหน้าเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - Keyword ช่วยสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สาเหตุและวิธีการแก้ไขหน้าเว็บไซต์ที่จำข้อมูลเดิม
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - การเปลี่ยน Visitor เป็น Customer
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - วิธีเชื่อมต่อ Status จาก Twitter ไปยัง Facebook อัตโนมัติ
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - รู้จักผู้เข้าชมเว็บไซต์ และวัดผลด้วย Google Analytics
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เพิ่มลูกเล่นให้เว็บไซต์ด้วยหน้าต้อนรับ Intro Page
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีระบุที่ตั้งและแสดงแผนที่ Google Map บนหน้าเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - วิธีใส่คีย์เวิร์ดในเว็บไซต์เพื่อให้ Google จัดเว็บไซต์ในอันดับที่ดี
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - ความหมายและความสำคัญของการจดทะเบียนโดเมนเนม
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - เทคนิคการให้รายละเอียดสินค้าเพื่อปิดการขาย
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - จะเลือกใช้สีในหน้าเว็บไซต์อย่างไรให้เหมาะสม?
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - จัดการข้อมูลเมนูย่อยด้านข้างอย่างไรดี?
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - การเลือกรูปแบบเว็บไซต์และจัดโครงสร้างหน้าแรก
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เริ่มต้นใส่ข้อมูลในระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - เทคนิคการเขียนบทความบนเว็บไซต์ให้น่าสนใจ
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เตรียมข้อมูลทำเว็บไซต์อย่างไรดี
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - 10 ข้อแนะนำ ก่อนเริ่มทำเว็บไซต์