แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เตรียมข้อมูลทำเว็บไซต์อย่างไรดี
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เตรียมข้อมูลทำเว็บไซต์อย่างไรดี

ในการสร้างเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่เขียนด้วยโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ หรือระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป  การเตรียมเนื้อหาสำหรับแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ ถือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างเว็บไซต์ เพราะเนื้อหาเป็นส่วนที่ทำให้ผู้อ่านทราบถึงจุดประสงค์ว่าเราทำเว็บไซต์เพื่ออะไร  ต้องการนำเสนอสินค้า บริการ หรือข้อมูลด้านใดเป็นสำคัญ  เป็นการสร้างความเข้าใจต่อผู้ชม และนำไปสู่การสั่งซื้อสินค้าหรือเลือกใช้บริการองค์กรของท่านในที่สุด  โดยมีขั้นตอนการเตรียมข้อมูลที่ไม่ยาก  ดังนี้ค่ะ

 "เริ่มต้นทำเว็บไซต์ ด้วยการเตรียมข้อมูลสินค้าและบริการ"

     ประเภทของข้อมูลที่นิยมใช้ในระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

ข้อมูลตัวอักษร เช่น เนื้อหาข่าว  รายละเอียดสินค้าแต่ละชิ้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใส่รายละเอียดบนหน้าเว็บไซต์ อาจพิมพ์ข้อมูลตัวอักษรเก็บไว้ในโปรแกรม Notepad , Microsoft  Word เป็นต้น 

ตัวอย่างการแสดงผลการเตรียมข้อมูลสินค้าในโปรแกรม Notepad


 

 รูปภาพประกอบ  ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล การสแกนจากรูปถ่ายที่เป็นกระดาษ หรือการสร้างรูปภาพจากโปรแกรมตกแต่งภาพต่าง ๆ  โดยเป็นไฟล์ภาพนามสกุล (Type) เป็น .gif / .jpeg และควรย่อภาพให้มีขนาดไม่เกิน (Size) 500 KB เพื่อให้ภาพมีขนาดเล็กพอเหมาะกับการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์  ไม่ทำให้หน้าเว็บไซต์โหลดข้อมูลช้าค่ะ

ตัวอย่างการแสดงผลการเตรียมรูปภาพในเครื่องคอมพิวเตอร์
(รูปภาพชื่อ FruitMilky2 นามสกุล .jpg  มีความกว้างและสูง (Dimension) 300x300 Pixels  มีขนาดไฟล์ 41 KB )


 

ตัวอย่างโปรแกรมสำหรับย่อและตกแต่งรูปภาพอย่างง่าย  (Freeware)

Pixresizer
pixresizer logo

PhotoScape
PhotoScape logo
Picasa
 picasa logo
ใช้ในการย่อรูปภาพ  สามารถย่อขนาด
รูปภาพได้ทีละหลายๆรูปพร้อมกันค่ะ

 ใช้ในการตกแต่งรูปภาพ ใส่กรอบ
เอฟเฟคต่าง ๆ อย่างง่าย

 เป็นฟรีโปรแกรมจาก Google ช่วยจัดระเบียบเกี่ยวกับไฟล์รูป แก้ไข ตกแต่งรูปภาพ

 
  ไฟล์เอกสารประกอบ ที่ต้องการให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถคลิกดาวน์โหลดไปอ่านหรือใช้งานต่อได้   เช่น แบบฟอร์มใบสมัคร  โบรชัวร์  เป็นต้น  โดยระบบรองรับไฟล์ ได้แก่ ไฟล์นามสกุล.doc, .xls, .ppt, .pdf, .txt, .zip, และ .rar (ควรมีขนาดไม่เกิน 10 MB ต่อ 1 ไฟล์ค่ะ)


 

     จัดแบ่งข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่

     เมื่อทราบถึงคุณสมบัติของข้อมูลที่ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปยอมรับแล้ว  ต่อมาคือการวางแผนจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ โดยคำนึงถึงจุดประสงค์หลักว่า "เราจัดทำเว็บไซต์เพื่ออะไร" เช่น เพื่อนำเสนอขายสินค้า, เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร, เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้, เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร เป็นต้น  โดยแนะนำให้จำแนกข้อมูลออกเป็น 3 หมวดหมู่หลักๆ  (อาจร่างแบบคร่าวๆในกระดาษก่อน) ดังนี้ค่ะ

 กลุ่มบทความ  คือ กลุ่มของข้อมูล ข่าวสาร เรื่องราวความรู้ต่าง ๆ ที่ต้องการเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์  เช่น 
     - กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อนำเสนอบทความข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร  
     - กลุ่มบทความสาระความรู้ นำเสนอเกร็ดความรู้ต่าง ๆ ที่มีประโยชน์กับผู้อ่านซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลในเว็บไซต์  
     - กลุ่มบทความข้อมูลสินค้า  ที่ใช้บทความช่วยนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในเว็บไซต์  ลูกค้าสามารถอ่านเป็นความรู้เพิ่มเติม  ช่วยประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าได้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น

 กลุ่มสินค้า  คือ กลุ่มของสินค้าประเภทต่าง ๆ สำหรับเว็บไซต์ที่มีระบบตะกร้าสินค้า ที่ต้องการขายและให้ลูกค้าสามารถคลิกสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ได้โดยตรง  ในการแยกกลุ่มสินค้า  อาจใช้หลักการแยกกลุ่ม เช่น แยกตามชนิดของสินค้า  แยกตามลักษณะการใช้งาน  แยกตามการจัดโปรโมชั่น  เป็นต้น  โดยคำนึงถึงความสะดวกของลูกค้าในการเข้าชมสินค้าบนหน้าเว็บไซต์เป็นหลัก 
     นอกจากนี้  ท่านสามารถสร้างหมวดหมู่สินค้าได้หลายลำดับชั้น คือ เมื่อมีการสร้างหมวดหมู่หลักของสินค้าแล้ว  ภายในยังสามารถแยกหมวดหมู่ย่อยๆ ตามคุณสมบัติเพิ่มเติมของสินค้าได้อีก  เช่น  เว็บไซต์จำหน่ายเบอเกอรี่ จำหน่ายขนมเค้ก คุ้กกี้ และขนมไทย ซึ่งหมวดหลักขนมเค้ก สามารถแบ่งหมวดย่อยๆเป็น เค้กผลไม้ เค้กช็อกโกแลต เค้กการ์ตูน เค้กแต่งงาน  เป็นต้น  (สามารถสร้างหมวดหมู่ย่อยได้ถึง 5 ลำดับชั้น)

 ข้อมูลอื่นๆ คือ ข้อมูลนอกเหนือจาก 2 ข้อข้างต้น ที่ไม่จำเป็นต้องจัดรวมอยู่ในกลุ่มข้อมูลอื่น ๆ หรือมีเนื้อหาที่จบเรื่องได้ภายในหน้าเดียว  เช่น่ รายละเอียดบทนำที่ใช้แจ้งข้อความต้อนรับผู้อ่านสู่เว็บไซต์  ประวัติองค์กร  ข้อมูลติดต่อเรา  หากเป็นเว็บไซต์ขายสินค้า อาจมีข้อมูล วิธีการสั่งซื้อสินค้า  วิธีการชำระเงิน เพิ่มเติม เป็นต้น  

     ตัวอย่างโครงร่าง การจัดเตรียมหมวดหมู่ข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ขายเบเกอรี่ www.cake2u.com

จุดประสงค์หลักของเว็บไซต์ : ขายขนมเค้ก คุ้กกี้ ขนมไทยต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซต์
กลุ่มสินค้า

: ขนมเค้ก จะมีเค้กหมวดหมู่ต่าง ๆ ประกอบด้วย เค้กผลไม้  เค้กช็อกโกแลต  เค้กรูปภาพ PhotoCake   เค้กการ์ตูน   เค้กแต่งงาน  เค้กวันเกิด

คุ้กกี้ 
ขนมไทย
กลุ่มบทความ : ข่าวประกาศจากCake2U (สำหรับแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่นต่าง ๆ ของทางร้าน)
  รวมเคล็ดลับน่ารู้ (แนะนำบทความสาระความรู้ที่เกี่ยวกับขนม)
ข้อมูลอื่น ๆ : ข้อมูลร้าน Cake2U  
  วิธีการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้า
  วิธีการชำระเงิน
  ข้อมูลติดต่อเรา  

      ท่านสมาชิกลองเตรียมข้อมูลให้พร้อมและร่างโครงร่างข้อมูลสำหรับแสดงผลบนเว็บไซต์ของท่านดูนะคะ  ขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นการเริ่มใส่ข้อมูลที่เตรียมไว้ในระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปแล้วค่ะ  แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะ

 

7 June 2011
Jittima  Suebsook
www.ReadyPlanet.com
เทคนิคการทำเว็บไซต์ (Howto)

เทคนิคการสร้างเส้นตรงคั่นระหว่างเนื้อหาหรือบทความด้วยเครื่องมือ Insert Horizontal Line
วิธีนำ Embed Post จาก Facebook, Twitter และ Google+ มาแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ไขข้อข้องใจ "การทำเว็บไซต์ภาษาที่สอง"
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ติดตั้งเครืองมือแปลภาษา Google Translate บนหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เจาะลึกเรื่องเมนูที่ควร Do และ Don't
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคง่าย ๆ ในการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ ตอนที่ 2
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคง่าย ๆ ในการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ ตอนที่ 1
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคการใส่ตารางในรายละเอียดสินค้าบนระบบร้านค้าออนไลน์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคการปิดปรับปรุงเว็บไซต์ โดยใช้ Intro Page
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ติดต่อง่าย เก็บได้ข้อมูลดังใจกับ "แบบฟอร์มอิสระติดต่อกลับ"
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ไม่พลาดการติดต่อด้วย "แบบฟอร์มมาตรฐาน"
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ใส่กรอบและตกแต่งรูปภาพอย่างง่ายด้วยโปรแกรม PhotoScape
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - ฟันธงแนวโน้มการตลาดออนไลน์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - จัดระเบียบข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือตาราง
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีอัพโหลดไฟล์เอกสารและสร้างลิงค์สำหรับดาวน์โหลด
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ย่อรูปภาพอย่างง่ายด้วยเครื่องมือ "กำหนดขนาดรูปภาพ"
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - Website Check Up ตรวจสุขภาพเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างลิงค์รูปภาพเล็กไปรูปภาพใหญ่ ด้วยเครื่องมือ Text Editor
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคใส่ตัวอักษรเคลื่อนไหวในพื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคซ่อนเส้นขอบรูปภาพที่เกิดจากการสร้างลิงค์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีสร้างภาพโลโก้ตัวอักษรอย่างง่าย
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีแสดง Profile widget จาก Twitter ในเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีติดตั้งโค้ดนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - ทำอย่างไรให้เว็บไซต์เป็นที่นิยม
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ข้อควรระวังในการทำเว็บไซต์และวิธีใส่ข้อมูลในเว็บไซต์ที่ถูกต้องปลอดภัย
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีใส่เสียงเพลงในหน้าเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ตกแต่งเว็บไซต์ด้วยโค้ดนาฬิกาและปฏิทิน
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างลิงค์ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีย์แบบลงทะเบียนในเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างรูปภาพเคลื่อนไหวแบบ Marquee
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ด้วยแบนเนอร์แลกลิงค์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างลูกเล่นให้เว็บไซต์ด้วย Chat Box
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - สร้างธุรกิจให้ดังและโดนด้วย Social Network
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ตกแต่งเว็บไซต์ด้วยแบนเนอร์เทศกาล
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีสร้าง QR Code และแสดงผลบนเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - E-Mail Marketing ทำการตลาดออนไลน์ด้วยอีเมล
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีสร้างไฟล์ภาพ Favorite Icon เพื่อแสดงผลในช่อง Address Bar
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคการสร้างลิงค์ ในหน้าเดียวกันด้วยคำสั่ง Anchor
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - Google Adwords สื่อโฆษณาที่ทรงพลัง
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคการสร้างลิงค์เมนูและรูปภาพแบนเนอร์ในพื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - แนะนำวิธีหากลืมรหัสผ่านเข้าสู่หน้าแก้ไขเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - การติดตั้ง Facebook Page Plugin (Like Box) ในเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีแสดงผลเครื่องเล่น VDO บนหน้าเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - Keyword ช่วยสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สาเหตุและวิธีการแก้ไขหน้าเว็บไซต์ที่จำข้อมูลเดิม
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - การเปลี่ยน Visitor เป็น Customer
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - วิธีเชื่อมต่อ Status จาก Twitter ไปยัง Facebook อัตโนมัติ
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - รู้จักผู้เข้าชมเว็บไซต์ และวัดผลด้วย Google Analytics
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เพิ่มลูกเล่นให้เว็บไซต์ด้วยหน้าต้อนรับ Intro Page
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีระบุที่ตั้งและแสดงแผนที่ Google Map บนหน้าเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - วิธีใส่คีย์เวิร์ดในเว็บไซต์เพื่อให้ Google จัดเว็บไซต์ในอันดับที่ดี
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - ความหมายและความสำคัญของการจดทะเบียนโดเมนเนม
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - เทคนิคการให้รายละเอียดสินค้าเพื่อปิดการขาย
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - จะเลือกใช้สีในหน้าเว็บไซต์อย่างไรให้เหมาะสม?
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - จัดการข้อมูลเมนูย่อยด้านข้างอย่างไรดี?
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคการจัดการเมนูหลักที่สวยและดี
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - การเลือกรูปแบบเว็บไซต์และจัดโครงสร้างหน้าแรก
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เริ่มต้นใส่ข้อมูลในระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - เทคนิคการเขียนบทความบนเว็บไซต์ให้น่าสนใจ
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - 10 ข้อแนะนำ ก่อนเริ่มทำเว็บไซต์